Logo Utrecht University

Translantis

News

Translantis gerelateerd NWO-voorstel gehonoreerd

Stoppen met BlowenEind juni 2015 werd het NWO-vrije competitie voorstel “The Imperative of Regulation: local and (trans-)national dynamics of drug regulatory regimes in the Netherlands since the Second World War” goedgekeurd. Het voorstel gaat onder andere gebruikmaken van de in Translantis ontwikkelde technologie.
Aanvragers: Prof. J.C. Kennedy (UU) & Prof. T. Pieters (UU)
Aanvang: september 2015
Samenvatting:

Drugs tolerantie als mythe
Nederland heeft een reputatie als tolerant land met betrekking tot drugsgebruik. Toch is ook hier het gebruik van ‘drugs’ na 1945 in toenemende mate gereguleerd. Dit project onderzoekt hoe de groeiende bemoeienis met drugsgebruikers samenhangt met publieke debatten over drugs, ontwikkelingen in de drugshandel en processen op lokaal en internationaal niveau. Hierbij wordt op een innovatieve wijze gebruik gemaakt van een combinatie van conventionele en digitale onderzoeksmethoden zoals die beschikbaar worden gesteld door NWO in CLARIAH, Horizon-Translantis of via Beeld en Geluid en het E-Science-centre.
Summary:
Dutch drug policies since the Second World War have oscillated between tolerance and repression of drug use. The Netherlands, with their internationally (in)famous reputation of guiding in decriminalization of drug use and in public health harm reduction policies, a reputation established in the 1970s-1990s, have since become more restrictive. However, whether tolerant or restrictive, pragmatic or moralistic, from a historical perspective drug policies in the Netherlands have shown a structural undercurrent of increasing regulation. In other Western countries, too, increased institutionalised interventions in drug use have gone hand in hand with oscillations in strategies and approaches.

The development of, and swings within, the regulatory imperative have been inadequately explained, as they are focused too narrowly on a univocal – and unique – national drug policy-making process. This project broadens the scope and investigates drug regulation in the Netherlands as historically resulting from the interaction with, the development of drug economies, shifting public perceptions about drug use, and the dynamics of local drug politics. The key research question is: how can the development and intensification of drug regulatory regimes since the Second World War be explained?
Digital history methods will be employed in combination with conventional methods in a ‘blended’ research methodology. Important digitized databases of textual sources that will be used are Delpher (the Dutch online historical newspaper database of the Royal Dutch Library [KB] (covering the period 1945-1990) and the LexisNexis database for international documents, periodicals and Dutch newspapers (covering the period 1990-2015). These will be researched using the following digital tools for data mining: Texcavator and Newsreader.
Furthermore, the researchers will make use of digital tools developed by the Netherlands Institute for Sound and Vision [B&G] (e.g. Polimedia and AVResearcherXL).