Logo Utrecht University

Translantis

Meetings

THATCAMP Utrecht, 28 en 29 januari 2015

THATCampUtrechtHet THATCamp Utrecht wil een platform bieden aan alle geesteswetenschappers in Nederland om met dataproviders, IT’ers en elkaar ervaringen of vragen te delen rondom het gebruik van digitale middelen in hun onderzoek of onderwijs. Volgens de ‘regels’ van het THATCamp wordt het tweedaags programma op 28 en 29 januari 2015 grotendeels door de deelnemers zelf vastgesteld. Iedereen kan daartoe in aanloop naar januari en aan het begin van de bijeenkomst zelf voorstellen aandragen. Wel ligt de nadruk op de praktijk: het gebruik van digitale technieken in uiteenlopende aspecten van onderzoek en onderwijs en het gezamenlijk werken aan ter plekke of van tevoren vastgestelde projecten. Anders dan veel Digital Humanities-conferentie biedt het format van het THATCamp hiervoor immers een unieke gelegenheid: niet alleen geesteswetenschappen zijn vertegenwoordigd, maar ook experts op het gebied van databeheer en programmeurs met technische kennis van zaken.

 

De voorgestelde sessies die tezamen het programma vormen, hebben een gelijksoortige opzet. Ze worden door één of meerdere mensen voorgezeten die theorie, uitleg of ervaringen presenteren, waarna iedereen (neem je laptop mee!) binnen het thema van de sessie zelf aan de slag kan. Gewerkt kan worden met vrij beschikbare databestanden, maar onderzoekers wordt ook de gelegenheid geboden met hun eigen data aan de slag te gaan: iedereen die belangstelling heeft zijn (analoge of digitale) databestanden te ontsluiten of analyseren, kan deze meenemen. (Neem dan van tevoren even contact op met de organisatoren om van gedachten te wisselen over format en doel.) Tot slot verzorgt David Berry (University of Sussex), samensteller van het standaardwerk Understanding Digital Humanities, op 28 januari een keynote.

 

Deze sessies worden al aangeboden:

  •  Maak je archief nuttig: van papier naar digitale data
  • Haal je eigen online databestanden binnen: Data harvesten via (Json) rest calls
  • Het digitaal ontsluiten van audiobestanden
  • Evernote (en andere tools) voor geesteswetenschappers
  • Introductie in Python
  • Introductie in programmeren: Coding the Humanities 
  • De mogelijkheden en beperkingen van topic modeling
  • Netwerk analyse en visualisatie met Sci2 
  • Digital Humanities in het hoger onderwijs

 

thatcamp_square_logo_illKijk op Utrecht.thatcamp.org voor meer informatie. Deelname aan het THATCamp is gratis, maar aanmelding via http://utrecht.thatcamp.org/register/ is verplicht. Doe dat op tijd, want het aantal deelnemers is beperkt en ervaring leert dat de animo groot is.