Translantis

News

Promotie Jesper Verhoef over Nederlandse identiteit en beeldvorming Amerika in mediadebatten

Op 23 juni verdedigt Jesper Verhoef (Cultuurgeschiedenis) zijn proefschrift waarin hij uiteenzet hoe Nederlanders in de twintigste eeuw een gedeelde, nationale identiteit construeerden door zich af te zetten tegen ‘de’ vreemde, moderne Amerikanen. Hij richt zich daarbij op het publieke debat over media – de twintigste eeuw was niet alleen ‘de Amerikaanse eeuw’, maar ook een media-eeuw, en beide waren met elkaar verweven.

Hij beschrijft hoe de Nederlanders reageerden op film (1919-1939), draagbare radio (1950-1969) en televisiequizzen (1950-1989). Verhoefs analyse van publieke debatten over media laat zien hoe ideeën over een Nederlandse identiteit werden uitgedragen en in welke mate Amerika daarbij als de ‘Ander’ werd gebruikt om zich tegen af te zetten. Verhoef gebruikte computationele methoden om een groot corpus van gedigitaliseerde kranten te onderzoeken, en laat zien hoe methoden uit de digital humanities vruchtbaar ingezet kunnen worden in historisch onderzoek.

read more

view youtube clip