Translantis

Meetings

CFP: tweedaagse workshop text-mining, Utrecht, 7-8 november 2017

Call for Participation

tweedaagse workshop text-mining

Utrecht, 7-8 november 2017

 

De afgelopen jaren is via de applicatie Delpher van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een grote hoeveelheid gedigitaliseerde Nederlandstalige kranten beschikbaar gekomen. Een van de manieren om deze grote hoeveelheid data toepasbaar te maken voor onderzoek is textmining. Met deze digitale onderzoekstechniek isoleer je met behulp van algoritmes patronen, trends of specifieke categorieën tekst uit de data. Zo kunnen allerlei onderzoeksvragen worden beantwoord.

Om onderzoekers te helpen de gedigitaliseerde kranten van de KB zinvol te doorzoeken en om hen handreikingen te doen om de zoekresultaten te analyseren, werd binnen het onderzoeksproject Translantis de textmining-tool Texcavator ontwikkeld. Met deze tool kunnen gebruikers bijvoorbeeld grote hoeveelheden bronnenmateriaal met onder meer word clouds, timelines en concept mining contextualiseren, artikelen bijeen brengen voor close reading en verder analyseren met behulp van andere tools uit de digitale geesteswetenschappen. In deze workshop leer je hoe je textmining en Texcavator kunt gebruiken in je eigen onderzoek.

 

Opzet

Tijdens deze workshop wordt een korte introductie gegeven van digital humanities in het algemeen en textmining in het bijzonder. Daarna krijg je uitgebreid uitleg over Texcavator en andere instrumenten voor textmining. Vervolgens kun je met behulp van deze tool aan de slag met je eigen onderzoeksvraag.

De workshop staat open voor allerlei type onderzoeksvragen die betrekking hebben op (een deel van) de periode 1850-1990. De onderzoeksvraag moet zich richten op een specifieke casus, waarbij het gebruik van textmining bijdraagt aan de analyse. Geschikte onderzoeksvragen hebben bijvoorbeeld betrekking op:

  • de veranderende inhoud van een bepaald genre krantenartikel
  • de receptie van films
  • de handel in bepaalde goederen
  • ontwikkelingen in referenties naar het buitenland voor de berichtgeving over een bepaald onderwerp
  • het veranderen van een intellectueel concept door de tijd heen
  • etc

 

Geselecteerde deelnemers(groepjes) worden na afloop van de workshop uitgenodigd om hun onderzoek uit te werken tot een artikel.

Deelname

Onderzoekers kunnen individueel of in groepjes van maximaal drie personen deelnemen. Eerdere ervaring met digitale onderzoekstechnieken is niet nodig; er zal tijdens de gehele workshop begeleiding zijn vanuit het Translantis-team. We moedigen specifiek RMA-studenten aan om te deel te nemen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Deelnemers worden geselecteerd op basis van een ingestuurd abstract (max. 500 woorden), waarin wordt toegelicht hoe het gebruik van textmining kan helpen een antwoord te vinden op hun concrete onderzoeksvraag. Tevens wordt deelnemers gevraagd een korte biografie mee te sturen (ca. 100 woorden). De deadline is maandag 19 juni 2017. Stuur inzendingen naar Peter van den Hooff (p.c.vandenhooff@uu.nl).