Translantis

Meetings

9 January: Translantis Colloquium “Over de D in Digital Humanities”

Translantis ColloquiumTom Kenter bw

Thursday 9 January 2014, 10-11:45am

ISLA, Science Park, Amsterdam

Tom Kenter, “Over de ‘D’ in DH”

In dit colloquium wordt dieper ingegeaan op de ‘D’ in DH. Wat zijn er voor digitale methodes om met teksten om te gaan? Hoe werken die?

Onder de onderwerpen die aan bod komen zullen zijn: zoekmachines, tekstclassificatie, sentimentanalyse.

Door het belichten van allerlei verschillende benaderingen en het af en toe dieper ingaan op details wordt meer achtergrond gegeven bij digitale technieken.

Het doel is om de toehoorder intuïtie te geven over wat er kan en wat er niet kan.

Locatie
Science Park 904, Amsterdam
Zaal D1.113

Tijd
10:00 – 11:45